top of page

אודות

נולדתי בשנת 1957 אל זרועותיהם האמונות והאוהבות של זוג הורים ואח בן שש שנים.

שנות ילדותי עברו בבית צנוע, בצפון הישן של תל אביב, ברח' כ"ג יורדי הסירה; רחוב קטן אשר הוביל מצדו האחד אל הים, חוף "שרתון" (כיום "מציצים"), ומצדו האחר נשק למקום מפגשם של הרחובות בן יהודה ודיזנגוף.

 

זיכרונות וניחוחות נפלאים עלו וגדשו את לבי מאותו בית, מאותו רחוב, מאותה שכונה, מאותו חוף ים ... והיוו השראה לחלק משיריי.

 

עוד משחר ילדותי בבית אבא, נבעה הכתיבה מתוכי, אולי נספגה בי בהיות אבי איש ספר; כותב, עורך, מתרגם... שהשפה העברית הייתה שגורה בפיו וקולחת ברהיטות מלשונו.

אולי נספגה בתוכי עוד מאותה עת בה נהג אבי לקרוא  שירה באוזנינו הילדים (אלכסנדר פן, אלתרמן... ) כמו גם ממיטב הסיפורת הישראלית והעולמית.

 

במשך השנים ועד היום, נאספו ונערמו בחדרי לבי מקומות, אירועים ואנשים, שהשפעתם ניכרת בשיריי. במרוצת אותן השנים, הלכו ונערמו גם שיריי, עד אשר נכרכו יחדיו לארבעה ספרי שירה. 

בשנת 2009  - "ביקור בליל ירח" (ספר ביכוריי בהוצאת "סער" )

בשנת 2014 -   "עט לאהוב".

בשנת 2017 -  "כמו מזכרת".

בשנת 2020 - " פלאות

משנת 2000 ועד היום, אני עובדת בעמותת "ילדים בסיכוי" ונהנית הנאה רבה מהעשייה למען ילדי פנימיות, לצד הנאה וסיפוק ממשפחתי ומחבריי . 

bottom of page